STUDIO PROJEKTOWE s.c.  
Małgorzata Mazurek i Marcin Bury                          
Żywiec tel. 33 867 45 94

09-04-2015
GÓRA URODZIŁA MYSZ, czyli dywagacje o prawie budowlanym.

      W zalewie huraoptymistycznych zapowiedzi, pojawiających się w poważnych nieraz czasopismach, pora rzetelnie zanalizować podpisane już przez Prezydenta i czekające na wejście w życie w czerwcu b.r. zmiany w prawie budowlanym. Omówienie ograniczę do formalności przed rozpoczęciem robót.

 

     Sztandarową zmianą jest zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Pozwolenie w tym przypadku zostało zastąpione zgłoszeniem. Niby, zdaje się, jest to coś, na co od dawna czekaliśmy, aż do momentu gdy dojdziemy do Art. 30, w którym dodano ustęp 4b i 4c, mówiący, że do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego należy dołączyć dokumenty takie jak do pozwolenia na budowę (czyli mapę do celów projektowych, projekt i.t.d.). Więc może przepis ułatwi chociaż życie organowi, który już nie będzie musiał wypisywać decyzji? Otóż nie. Żeby urzędnicy się zbytnio nie rozleniwili, dołożono im obowiązek umieszczania na stronie internetowej urzędu zawiadomienia o wpłynięciu zgłoszenia, a następnie zawiadomienia o wniesieniu lub niewniesieniu sprzeciwu. Czyli całym zyskiem dla inwestora pragnącego wybudować swój wymarzony domek będzie teoretyczne skrócenie terminu oczekiwania na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy do 30 dni. Teoretyczne, bowiem zawsze pozostają możliwości zawieszenia terminu z uwagi na braki formalne….

 

     Pozostawiono, wbrew zapowiedziom, obowiązek uzyskania od zarządcy drogi oświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej; zwolnienie dotyczy tylko przypadku, kiedy działka położona jest przy drodze gminnej. Również, wbrew powszechnej opinii, pozostał obowiązek zgłaszania rozpoczęcia robót przy budynkach mieszkalnych Nadzorowi Budowlanemu, a zniesiono tylko wymóg, i tak na ogół nieprzestrzegany, uczynienia tego 7 dni wcześniej.

Żeby nikogo nie pominąć, projektantom dołożono obowiązek określenia oddziaływania obiektu, pewnie wraz z odpowiedzialnością za następstwa prawne z tym związane. Czyli dla każdego coś miłego.

 

        Aby nie być posądzonym o czarnowidztwo, poszukajmy faktycznych zmian na lepsze. Jest nią na pewno możliwość realizacji na zasadzie zgłoszenia garaży, ganków oraz ogrodów zimowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (tym razem już bez konieczności posiadania projektu), zwolnienie z jakichkolwiek formalności dociepleń budynków do wysokości 12 m, zobowiązanie urzędu do wystosowania wezwania do usunięcia braków we wniosku do 14 dni (poprzednio termin nie był określony). Za pozytywną zmianę należy też uznać możliwość rozpoczęcia robót, gdy stroną postępowania jest tylko inwestor, bez oczekiwania 14 dni na ostateczność decyzji.

 

      Reasumując, wprowadzone zmiany daleko odbiegają od szumnych zapewnień o znacznym uproszczeniu procedur. Zmiany są często pozorne, a wprowadzone faktyczne udogodnienia nadal nie zaspokajają potrzeb w tym względzie.

 

     I na koniec sprawa niezwiązana bezpośrednio z obecną nowelizacją prawa budowlanego. Za wielką grandę trzeba uznać nałożenie na inwestorów budynków jednorodzinnych obowiązku przedkładania Nadzorowi Budowlanemu świadectwa energetycznego przy odbiorze, co stanowiło  skuteczny środek przymusu. W ten sposób stworzono iluzję powstania nowego zawodu, z uzyskaniem którego wiązały się nieraz niebagatelne koszty, łącznie z kosztem kursów, ubezpieczenia i egzaminu państwowego dla osób bez uprawienień. Następnie, po paru latach, zlikwidowano obowiązek wykonywania świadectwa energetycznego przy odbiorze budynków jednorodzinnych, likwidując powstały w międzyczasie rynek osób, które przyuczyły się do zawodu. Zmiana w dobrym kierunku, tylko trzeba zadać pytanie, po co i w imię czego wcześniej wprowadzano te tak bezsensowne przepisy???

STRONA GŁÓWNA :: O NAS :: PROJEKTY :: WNĘTRZA :: PROJEKTY TYPOWE :: BLOG :: DO POBRANIA :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl